Flora

    

Alien Flower (OE)                                              Gruen gefaechert (LE)

   

Ad Lucem (LE)                                                  Lotus Hortensicus (LE)

          

Wasserfrucht (OE)                                             Verpackte Fuelle (LE)

    

Rose Rose (OE)                                                 Blattbedrohung (OE)

    

Pulsatilla (OE)                                                  Rosa ex Tempore (LE)

    

Gruen gepraegt (OE)                                         Stierkopf (LE)

       

Gelbe Offenheit (OE)                 Pink Tulip (OE)                          Turm (OE) 

             

Pinke Landefläche (OE)                                             Standfest (OE)

            

Blattflaum (OE)                                                 Viola (OE)

  

Exsolutio (OE)                                                  Roter Flaschenputzer (OE)

            

Herbststimmung (OE)                Capsicum (OE)                             Dahlientraum (OE)

   

Herbstlaub (OE)                                               Wurzelwerk (OE)

  

Blauer Mohnkopf (OE)                                       Romantic Rose (OE)

  

See-Schönheit (OE)                                           Violette Quelle (OE)